top of page

Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw

WELKOM

image.jpg

In de jaren 70 evolueerde Noorderwijk naar een woondorp. De bevolking nam toe en het verenigingsleven dat in Noorderwijk allang een enorme bloei kende, volgde deze groei. Het samenhorigheidsgevoel en het actief verenigingsleven kregen een sterke impuls door de oprichting van de wijkverenigingen in het kader van de feestelijkheden met de viering van '1000 jaar Noorderwijk' in het jubileumjaar 1974.

Uit de toen opgerichte werkgroep die deze activiteiten moest coördineren ontstond in 1976 de vzw Gemeenschapsraad Noorderwijk.

In de eerste jaren was het voor de Gemeenschapsraad als overkoepelend vereniging zoeken naar een plaats in het verenigingsleven. Met het uitbrengen van de jaarlijkse activiteitenkalender 'Noorderwijk Leeft', waar aandacht werd geschonken aan alle verenigingen, wijken en organisatoren wist de Gemeenschapsraad zich duidelijk op de kaart te zetten. De samenwerking met ACN die in 1977 uiteindelijk leidde tot de start van de 1ste 'Ronde van Noorderwijk' was het grote startschot voor onze vereniging.

Omdat de Gemeenschapsraad ook een vinger in de Noorderwijkse pap wilde hebben en de visie wenste te vertolken van wat er onder de mensen leefde worden er tot op heden contactvergaderingen belegd met de Noorderwijkse politici in het gefusioneerde Herentals, over de partijgrenzen heen.

De Gemeenschapsraad is zoals alle verenigingen en wijken in Noorderwijk mee geëvolueerd . Maar een constante in de werking is de bezorgdheid voor de werking en de coördinatie  van het actieve gemeenschapsleven in ons dorp, waar het goed is om te leven en te wonen.

DSC_0071.JPG
IMG_1268.JPG
IMG_1365.JPG
kerststal nieuw.jpeg
bottom of page