top of page

WELKOM BIJ

GEMEENSCHAPSRAAD NOORDERWIJK v.z.w.

In de jaren 70 evolueerde Noorderwijk naar een woondorp. De bevolking nam toe en het verenigingsleven dat in Noorderwijk reeds lang een enorme bloei kende, volgde deze groei. Het samenhorigheidsgevoel en het actief verenigingsleven kregen een sterke impuls door de oprichting van de wijkverenigingen in het kader van de feestelijkheden met de viering van "1000 jaar Noorderwijk". Uit het hoofdcomité dat deze viering regelde ontstond op 13 april 1976 de huidige Gemeenschapsraad vzw. 

De Gemeenschapsraad is zoals alle verenigingen en wijken mee geëvolueerd, maar een constante in de werking is de bezorgdheid voor de werking van het actief gemeenschapsleven van Noorderwijk, waar het goed is om te leven en te wonen.

In het verleden organiseerde onze vereniging vele verschillende activiteiten waarvan en zijn blijven bestaan en waar de jongste jaren nieuwe initiatieven zijn bijgekomen. Onze huidige activiteiten zijn: Ronde van Noorderwijk (1977), Noorderwijk Feest (2015), plaatsing kerststal (1989), plaatsing kerstkeet (2012), Kerstmarkt (1989), Derde Wereldactie, Rondrit oudjaar, Kalender 'Noorderwijk Leeft'.

bottom of page